Par Valsts Kultūrkapitāla fonda īstenoto mērķprogrammu KultūrELPA stāsta viens no iesniegto projektu vērtētājiem un nosaukuma autors Valts Ernštreits.

KultūrELPA ir Valsts kultūrkapitāla fonda īstenota un no Kultūras ministrijas valsts budžeta finansēta mērķprogramma kultūras projektu atbalstam, lai amzinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari.

Pirmajā mērķprogrammas konkursā iesniegti 855 pieteikumi visās desmit nozarēs - literatūrā, starpdisciplināro projektu nozarē, tradicionālajā kultūrā, kultūras piedāvājuma veidošanā vai pielāgošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, teātra, filmu, vizuālajā mākslā, kultūras mantojumā, mūzikā un dejas mākslā, dizainā un arhitektūrā.

Atbalstu projektu īstenošanai saņēmuši 204 projekti, kopumā saņemot finansējumu vairāk nekā 3 miljonu apmērā.

Literatūras nozarē atbalstīti 30 projekti, dizaina un arhitektūras nozarē - desmit projekti, tradicionālās kultūras nozarē - 11 projekti, mūzikas un dejas mākslas nozarē - 38 projekti, teātra mākslas nozarē - 22 projekti, kultūras mantojuma nozarē - 27 projekti, vizuālās mākslas nozarē - 30 projekti, filmu mākslas nozarē - 21 projekts. Tāpat tika atbalstīti 15 starpdisciplināri projekti.