Decembrī klajā nācis rakstu krājuma "WunderKombināts" otrais izdevums "WunderKombināts II. Latvijas mākslas gadagrāmata 2023", kas turpina ceļu uz savu pagājušajā gadā aizsākto mērķi – kļūt par neakadēmisku, kritiski analītiskai un starpdisciplinārai domapmaiņai veltītu platformu, kas Latvijas vizuālās mākslas norises un problēmjautājumus skata saiknē ar citiem laikmetīgās kultūras un sociālpolitiskiem notikumiem.

Gadagrāmatas uzdevums arvien ir rosināt vietējo mākslas pētniecību un regulāru ideju, teoriju un redzējumu apmaiņu, kā arī veikt sava laika aktuālo procesu dokumentēšanu.

Gadagrāmatā publicēti Svitlanas Biedarjevas, Katerinas Botanovas, Liānas Ivetes Žildes, Žanetes Liekītes, Ilianas Veinbergas, Rasas Jansones un Stellas Pelšes raksti, kā arī Santas Frances vizuālā eseja. Izdevumu "WunderKombināts II. Latvijas mākslas gadagrāmata 2023" izdevusi biedrība "Wunder Kombinat", redaktores –  Elīna Ķempele un Laura Brokāne, ar kuru plašākā sarunā tiekamies "Klasikas" studijā.

Ar Lauru runājam par "WunderKombināta" otrā laidiena tematisko fokusu, autoru izlasi un eseju saturu, par dizainera Alekseja Muraško veidoto gadagrāmatas vizuālo identitāti un gadagrāmatas žanru un tā specifiku.