Uz koncertu "Pavasara balsis", kas festivāla “Windstream” ietvaros notiks VEF Kultūras pilī 4. aprīlī, aicina Orķestris “Rīga”, pie kura diriģenta pults stāsies Kaspars Ādamsons: "Mums atkal ir iespēja sadarboties – gan profesionāli, gan muzikāli tas man vienmēr ir saistoši!"

Beidzamajos gados Ādamsons ar Orķestri “Rīga” sadarbojies vairākkārt. “Pirmo reizi pat grūti atcerēties, bet tās bijušas vairākas. Ja pērn bija Bernsteina jubilejas gads, kuru svinējām ar veselu programmu, tad šogad atkal esam atraduši pāris jubilāru. Stilistiskā ziņā tas, protams, ir citādāk, protams, nekā Bernsteins, tāpat bijusi programma ar Maestro Raimonda Paula mūziku un esam muzicējuši arī Rīgas Domā.”

Pavasarīgā programma būs ne tikai draiska – tajā ieaustas arī pārdomu noskaņas, “bet, protams, viss būs par un ap abiem jubilāriem – Supē un Ofenbahu, kā arī par un ap Štrausu - tēva un dēla - paveikto."

Koncerta programmā skanēs 2019. gada jubilāru – komponistu Franca Supē, Žaka Ofenbaha, kā arī Johana Štrausa mūzika

Vācijā dzimušais franču romantisma laika komponists un čellists Žaks Ofenbahs (Jacques Offenbach, 1819 – 1880) ir viens no operetes žanra radītājiem. Pirms Žaka Ofenbaha ar terminu “operete” apzīmēja dziesmuspēli un citus komiskās operas paveidus ar runātiem dialogiem, taču viņš par opereti sāka saukt nelielus, liriska sadzīves rakstura viencēliena sacerējumus, kas bija tuvi franču komiskajai operai. Francs fon Supē (Franz von Suppé, 1819 – 1895) bijis austriešu romantisma perioda operešu un teātra mūzikas komponists un diriģents. Viņa daiļradē ierakstāmas apmēram 30 operetes un 180 farsi, baleti un citi skatuves uzvedumi.  Viņa zināmāko operešu vidū ir “Bokačo”, “Skaistā Galateja” un “Fatinica”, kuru fragmenti tiks iekļauti arī “Pavasara balsu” programmā. Johans Štrauss I (1804-1849), austriešu romantisma komponists, mūzikas vēsturē iegājis tieši valšu dēļ. Līdzas Jozefam Lanneram popularizējis šo deju mūzikas žanru un licis pamatus savu dēlu potenciālam turpināt Štrausu muzikālo dinastiju.

Koncertā piedalīses Inga ŠĻUBOVSKA-KANCĒVIČA (soprāns), Laura GRECKA (alts), Mihails ČUĻPAJEVS (tenors), Rihards MAČANOVSKIS (baritons).