Godinot Imantu Ziedoni 90. dzimšanas dienā, 19. maijā Jaunmoku pils Kolonnu zālē notiks pasākums “Es esmu viens. Es esmu neskaitāms”, kurā piedalīsies dzejnieka draugi un domubiedri: Māra Zālīte, Nora Ikstena, Kaspars Znotiņš, Vestards Šimkus un  Aurēlija Šimkus. Svinēšana notiks improvizētā mūžības kafejnīcā, kuru iekārtojusi māksliniece Ieva Jurjāne, pie neparasta Galda, kuru veidojis mākslinieks Jānis Straupe.

Šis pasākums turpinās Imanta Ziedoņa pirms 20 gadiem iesākto mūzikas un dzejas saspēli “Atsaukšanos”, kā arī pirms desmit gadiem izskanējušo "Epifāniju uzmirdzējumu", kurā draugi un domubiedri kopā svinēja dzīvi Imantam Ziedonim par godu un sev par prieku.

Par gaidāmo 19. maijā stāsta idejas un scenārijā autore, dzejniece Iveta Šimkus, kā arī līdzautors, publicists Arnis Šablovskis.

“Manām sarunām ar Imantu Ziedoni nav ne sākuma, ne beigu”, raksta Māra Zālīte, un pasākuma dalībnieki viņai pievienojas, jo Dzejnieka mantojums ir liels un neizsmeļams. Tur ir labi zināmais, piemirstais, neērtais, pārsteidzošais - gan aktualitātes, gan negaidīti atklājumi. Māra Zālīte solījusi darīt zināmu kādu ilgi glabātu noslēpumu, kas liecina, ka viss turpinās un brīnumi notiek.

Nora Ikstena, lasot kopīgi tapušās grāmatas fragmentus, atsauks zudušo laiku, kā tikai laba literatūra to spēj – izsakot neizsakāmo.

Pasākuma veidotājiem ir šķitis būtiski Imanta Ziedoņa daiļradē un cilvēciskajā pieredzē ieraudzīt un atklāt Ceļu kā garīgās tapšanas motīvu, jo, iziedams cauri mākslinieka ego piepildījumam un apliecinājumam, cauri sabiedrības un tautas misijas darbam, cauri maldiem un atzinībai, viņš nonāca līdz lielajam mērogam, pie Viena. Dzejnieks nav apstājies kādā ērtā pieturā, bet veicis visu ceļu, lielo darbu ar sevi, tā ietekmējot savu tautu un valodu, sengrieķiski sakot, Visumu.

Kaspars Znotiņš būs viņš pats, tomēr atkal pielaikos sev Ziedoņa "Visumu", bet mūziķi Vestards un Aurēlija Šimkus veidos skaņu pavedienu no "Atsaukšanās Gaismas" cauri "Epifānijai" līdz šodienas pasaules skaudrumam, meklējot spēka avotus.