Izdevniecība Musica Baltica laidusi klajā Diānas Zandbergas monogrāfiju “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedra (1919–2019)”, kas izdota ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas finansiālu atbalstu. Grāmatas tapšanā ir iesaistītas vairākas latviešu pianistu paaudzes Latvijā un ārvalstīs, sniedzot vērtīgas dokumentāras liecības izsmeļošās intervijās. Darbā ir izmantoti Latvijas Valsts arhīva, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Pētera Čaikovska Maskavas Valsts konservatorijas arhīva u. c. materiāli.

“Monogrāfijas pamatā ir pētījums par Latvijas profesionālās klavierspēles vēsturisko attīstību simts gadu laikā, izceļot un portretējot personības, kas strādājušas Latvijas Konservatorijas Klavieru nodaļā, vēlāk – Latvijas PSR Valsts konservatorijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedrā. Šajā darbā pirmo reizi izskatīti un sistematizēti pieejamie avoti un literatūra, kas attiecas uz institūcijas mācību un koncertdarbību atšķirīgos vēsturiskajos periodos, kā arī apkopoti Klavieru katedras pedagogu radošās un pedagoģiskās darbības sasniegumi,” raksta grāmatas autore, Dr. art. Diāna Zandberga.

Vairāk par monogrāfiju stāsta grāmatas autore, Diāna Zandberga.