Klajā nācis jauns un fundamentāls pētījums par Rūdolfu Blaumani – Benedikta Kalnača monogrāfija "Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā". Izdevējs - LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds.Darbā aplūkoti tie Blaumaņa daiļrades aspekti, kas līdzšinējā rakstnieka daiļrades analīzē palikuši nenovērtēti un kuru izcēlums ļauj no cita rakursa novērtēt un uzsvērt viņa literārās darbības novatorismu.

Sarunā ar autoru - par Blaumaņa pētniecībā līdz šim paveikto, par Blaumaņa recepciju viņa dzīves laikā un padomju gados, par Blaumaņa saitēm ar mūziku, muzicēšanu un mūziķiem, par Benedikta Kalnača monogrāfijas jaunpienesumu. Raidījumā pagūstam ieklausīties dažos radio arhīva materiālos.