22. augustā Beļavas pagasta Ozolkalnā, bijušās Ozolkalna pamatskolas vecās ēkas telpās atklāta ekspozīcija, kas veltīta novadniekiem, mūzikas pedagogiem, kordiriģentiem, izcilu mūzikas kolektīvu dibinātājiem un vadītājiem – Imantam un Gido Kokariem.

"Neatliekamajā sarunā" par ekspozīcijas tapšanu stāsta Inga Kokare un Uldis Kokars.

Uldis neslēpj, ka darba lietās jo bieži uzturoties Gulbenē, bet pagājušā gada rudenī saņēmis uzaicinājumu veidot ekspozīciju, kas būtu veltīta brāļiem Kokariem.

"Milzīgu darbu muzeja tapšanā jau ieguldījusi Gulbenes novadpētniecības pulciņa vadītāja Biruta Pokule, kas materiālus par brāļiem Kokariem vākusi jau no 80. gadiem, kā arī Beļavas pagasta Ozolkalna novadpētniecības koordinatore Laila Ķiploka. Mums pašiem bija diezgan grūti izšķirties, kā un ko iekārtot, jo skolai tomēr ir sava aura."

Inga Kokare saka sirsnīgu paldies Gulbenes novada vadībai par atsaucību un uzsver:

"Kopš Imanta aiziešanas tas mums bija ļoti svarīgi. Viņš taču atstājis ne tikai morālas vērtības: viņa mūžs materalizējies piemiņas lietās, apbalvojumos, fotogrāfijās. Var jau to visu glabāt kā ģimenes relikvijas, taču mūsu opis bija publiska persona - viņš to ir pelnījis."

Inga un Uldis neslēpj: veidojot ekspozīciju, daudz ko atklājuši arī viņi paši. "Šķita, ka it kā taču visu zinām, bet atklājums, ka Imants, piemēram, bijis Atturībnieku kluba biedrs, sagādāja vienu otru jautru brīdi," smej Uldis.

"Pats galvenais - gribētos radīt tādu atmosfēru, kādā Imants pēdējos gadus dzīvoja," uzsver Inga un neslēpj, ka ekspozīcija ar laiku tiks papildināta. Viņa priecājas, ka beidzot būs vieta, kur par izcilajiem mūziķiem viss būs vienkopus - informācija, tērpi, apbalvojumi, koru karogi, fotogrāfijas, arī mēbeles. Tiesa gan, slavenās Kokaru tasītes gan novēlētas Raiņa muzejam.

Ekspozīcijas atklāšanas pasākumā 22. augustā piedalījās Kokaru ģimene, protams, arī Gido Kokars un Imanta dēls Uldis, kā arī pārstāvji no brāļu Kokaru vadītājiem koriem – Ave Sol, „Dziedonis”, „Beverīna”, „Daina”.