No 27. janvāra līdz 21. aprīlim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 2. stāva labā spārna zālēs ciklā “Paaudze” skatāma Birutas Delles darbu izstāde “Gleznot katru dienu”. Izstādes kurators Vilnis Vējš piedāvā izstaigāt izstādi, stāsta par tās iekārtojumu un tapšanu, par Delles gleznās rodamajiem tēliem un motīviem, to vēsturiskajiem, sociālajiem kontekstiem un kultūratsaucēm.

Vilnis Vējš: "Birutas Delles gleznas mūs uzrunā divās – sižetu un glezniecības valodās. Pirmo mēs varam atstāstīt kaut vai daļēji, jo daudzi tēli ir vispirms jāatpazīst, jāinterpretē. Otru, kuras apguvei un izkopšanai māksliniece ir veltījusi daudzus gadus, varam skaidrot tikai ar metaforām. Glezniecība bieži tiek “tulkota” ar mūziku. Noskatījies trīs dokumentālās filmas par Birutu Delli, kādā sarunā ieminējos, ka “dzirdu” viņas gleznas pilnīgi citādi: kā smilšu graudus, nejauši iekļuvušus starp zobiem. Vai tā vispār ir skaņa – tikai manā galvā, jo neviens cits taču to nedzird? “Tādā trauskmē esmu pavadījusi visu mūžu,” viņa teica."