Komponiste Linda Leimane un dzejnieks Artūrs Punte stāsta par projektu Tinguely Entangled, kurā kvantu fiziķu stāsti savīti ar vizuālo un skaņumākslu.

Uzaicinājumu veidot Bāzeles projekta māksliniecisko koncepciju un mūziku Linda Leimane saņēma pēc tam, kad viens no projekta idejas autoriem Rīgā noklausījās Lindas skaņdarbu Ray-Bows. Monumentālo projektu Tinguely Entangled veido zinātnieku un mākslinieku komanda, kurā no Latvijas piedalās arī klarnetiste Anna Gāgane.

Sarunā uzzinām vairāk par projekta tapšanu, vizuālajiem un skaņas risinājumiem un iespēju Lindas sarakstīto mūziku šim projektam dzirdēt septembrī arī Latvijā.