Ar diriģentu Gunti Kuzmu runājam par "Baltijas mūzikas dienu 2023" atklāšanas koncertu, kas notiks sestdien 17.00 koncertzālē "Cēsis" un kurā Guntis diriģēs Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.

Programmā trīs gana atšķirīgi laikmetīgās mūzikas paraugi, un līdzās Hījumā dzīvojošā igauņa Erki Svena Tīra 2012. gadā komponētajam Klarnetes koncertam un lietuvietes Žibokles Martinaitītes dramatiskajai apcerei "Saudada" būs pirmatskaņojums: latvieša Krista Auznieka Simfonija One, kuras midi versijas atskaņojums notika Komponistu savienībā nelielam draugu un paziņu lokam un kas digitālajā versijā mūs, protams, tikai informē un sagatavo simfoniskajam piedzīvojumam, ko ar lielu interesi gaidām sestdien.

Guntis Kuzma apliecina, ka šis būs "klausītājiem draudzīgs" pasākums. Martinaitīte dod ilgošanos pēc ilgošanās un kārtu pa kārtai atplēš no sevis pārdzīvojumu, lai nāktu atvieglojums. Tīrs dod nosaukumu "Ekstātiskais svētceļnieks" un vienlaikus liek noprast, ka šī ir tikai garānmslīdoša tematiskā ievirze, ļaujot klausītājam veidot paša savu saturu.

Visubeidzot Krists Auznieks ar savu simfoniju ved mūs bezmaz sataustāmā ceļojumā, kur ausi aizķerošs melodisks kodols ar sagatavotu, bet vienlaikus negaidītu pietuvinājumu maina mūsu skatpunktu uz emocijām, kas pazīstamas katram, kas zina, ko nozīmē cilvēciska saruna, cilvēcisks pieskāriens un mīlestība.