Klajā nācis Latvijas mūzikas vēstures sējums "Mūzika pēckara staļinismā", kas vēsta par desmit gadu laikposmu no sovjetiskās varas atjaunošanas Rīgā 1944. gadā līdz Staļina nāvei 1953. gadā, kas politisko un sociālo norišu kontekstā sniedz plašu un pamatīgu mūzikas dzīves un jaunrades panorāmu par mūziku Latvijā politiskas un radošas nebrīves apstākļos.

Par savu pētījumu "Klasikai" stāsta muzikologs, mākslas zinātņu doktors Arnolds Klotiņš.