Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā noticis diriģenta Kaspara Ādamsona Valsts pārbaudījums, pirmo reizi Latvijas vēsturē aizstāvot Profesionālā doktora grādu mūzikā! Ar Kasparu Ādamsonu tiekamies "Klasikas" studijā.

Otrdien, 2. aprīlī, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Ērģeļzālē norisinājās Kaspara Ādamsona Teorētiskā pētījuma "Diriģenta darba specifika simfoniskās un skatuves mūzikas žanros: galvenie principi un to īstenojums trīs skaņdarbu iestudējumos" aizstāvēšana. Doktoranta Mākslinieciskā projekta vadītājs ir Asoc. prof. Mārtiņš Ozoliņš, bet Teorētiskā pētījuma vadītāja – Asoc. prof. Ph.D Baiba Jaunslaviete.

Kaspars Ādamsons norāda, ka viņa doktorantūras studiju mērķis bijis caur pašizziņu un daudzu būtisku avotu izpēti dziļāk izprast simfoniskās mūzikas, baleta un operas diriģenta darba specifiku un sagatavot dažādu žanru darbu atskaņojumus – Anitras Tumševicas Kamersimfoniju "Turpinājums" (2021) JVLMA, Aleksandra Rodina baletu "Vijs. Šausmu naktis" (2023) Latvijas Nacionālajā Operā un baletā (LNOB) un Džuzepes Verdi operu "Dons Karloss", pie kuras LNOB iestudējuma diriģenta pults viņš debitējis 2024. gada 28. un 30. martā. Tā vienlaicīgi bija arī Kaspara Ādamsona doktorantūras Mākslinieciskā jaunrades darba aizstāvēšana.

Kaspars Ādamsons ir pirmais JVLMA apakšprogrammas "Mūzika un skatuves māksla" absolvents un Profesionālā doktora grāda pretendents. Triju Latvijas Mākslas augstskolu – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas Kopīgā profesionālā doktora studiju programma mākslās "Mākslas" sāka darbu 2021. gada februārī.