25. septembrī Rīgas Svētā Pāvila baznīcā  notiks vijoļmeistara Ingara Ranceviča 25 gadu profesionālās darbības jubilejas koncerts, kurā meistara darinātos instrumentu spēlēs stīgu kvartets Corda.

Studijas akadēmiskajā maģistratūrā Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā Ingars pabeidza 2007. gadā, kad maģistra darba ietvaros arī uzbūvēja savu pirmo vijoli. Vijoļu restaurāciju mācījās pie stīgu instrumentu eksperta un vijoļmeistara Zigurda Elsberga, kuram šogad 11. septembrī apritēja 90 gadu jubileja. Tāpēc koncerts ir arī veltījums skolotājam, no kura ir iemācījies funktierēt un domāt pašam, kā arī labi izjust mūzikas instrumentu akustiku un skaņas regulēšanu. Daudz pieredzes guvis arī no sava kolēģa Jura Paula.

Meistars savā ir uzbūvējis: 36 vijoles, no tām – 25 – pieaugušo, 3 altus, 3 čellus un vienu elektrisko piecstīgu folkrokvijoli.  Sadarbībā ar dzejnieku Artūru Punti izgudrots un uzbūvēts jauns rotējošs mūzikas instruments Ronda, kuram ir sarakstīta kompozīcija par četrām tautas dziesmām vijolei, rondai un ērģelēm.

Par savu mūzikas instrumentu daiļradi Ingars saka: “Pagaidām izskatās, ka tikai salīdzinoši nesen, no vijoļu būves daiļrades agrīnā perioda, esmu iegājis jaunā kvalitātes fāzē, kurā būs vēl daudz, daudz un vēlreiz daudz jāmācās, kā arī jāpilnveido savu daiļdarbu mākslinieciskās un akustiskās vērtības.”