"Neatliekamajā sarunā" tiekamies ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektoru, profesoru un senās mūzikas pētnieku Guntaru Prāni, jo nedēļas nogalē viņa dibinātā un vadītā vokālā grupa Schola Cantorum Riga uzstāsies veselos divos koncertos: 8. jūnijā Ventspils Trešajā viduslaiku mūzikas festivālā un 9. jūnijā - Rīgas Domā, Vasarsvētku mūzikas programmā.

"Man ir liels gandarījums, ka tieši Ventspils un Ventspils Livonijas ordeņa pils ir tā vieta, ko mēs varam apdzīvot vienas dienas garumā, ļaujot klātesošajiem piedzīvot kaut ko no senajiem laikiem gan caur dejām, gan caur mūziku, gan caur tekstiem, lekcijām, komentāriem," atzīmē Guntars Prānis. "Šogad festivāls notiks jau trešo reizi - tātad tā ir jau tradīcija. Tiešām prieks, ka pirms trim gadiem, kad mēs pirmo reizi runājām ar Ventspils muzeju par šo ieceri, bija ārkārtīgi liela interese no muzeja puses, un ar lielu prieku tam atsaucos, jo man likās, ka tieši šajā kopdarbībā varētu tapt kaut kas labs, svaigs un interesants arī plašākam klausītāju lokam.

Protams, katru reizi tas ir neliels izaicinājums - piešķirt kādu jaunu akcentu, krāsu un jaunu interpretu, lai tas gan ventspilniekiem, gan, protams, arī festivāla viesiem būtu jauns piedzīvojums."

Protams, vēsturiskajai vietai un atmosfērai ir liela nozīme. Pieverot acis, viegli iztēloties, kā pirms septiņiem astoņiem simtiem gadu šeit šajā vietā skanējusi mūzika. Tieši mūzika visos laikos cilvēkam bijusi viena no ārkārtīgi spilgtām un emocionālām izteiksmes iespējām, kā atklāt savas iekšējās pasaules pārdzīvojumus, un manuprāt, šī saikne ir klātesoša arī šodien -

kad kaut ko dziedu, kaut ko spēlēju, tā ir mana saikne gan ar viduslaikiem, gan konkrētiem cilvēkiem."

Kā tieši senā mūzika varētu papildināt mūsdienu cilvēka garīgo pasauli vai domāšanu? Kā tas mūs ietekmē, ja mēs to klausāmies? "Ļoti jauks jautājums, par ko varētu diskutēt ilgi. Nepateikšu gan neko jaunu: arī mūsdienu mūziķim būtu jāapjauš, ka mēs esam ļoti saistīti ar mantojumu, kas mums uzticēts un ka tā ir tāda ķēdīte, kur viens posms ved pie nākošā. Faktiski tie visi ir identitātes jautājumi, kā mums saprast to, ko darām šodien - bez vēstures izpratnes tas nav iespējams."

Vairāk un plašāk - sarunā!