Šoreiz Klasikas vilnī tiekamies ar filosofu Tomu Babincevu un mākslinieci Adelīnu Kalniņu, lai runātu par nupat klajā laisto žurnālu Tvērums.

“Neatliekamā saruna” iesākas ar vārdiem klusumu, šeit notiek, un šī frāze ir ļoti svarīga arī žurnālam Tvērums. Toms paskaidro: “Domāšana ir tas, kas notiek klusumā un stājā, nevis rosīgumā, kad esi nodarbināts ar dzīves nepieciešamībām. Domāšana paredz mieru.”

Filosofijas žurnāls Tvērums radies kā deviņu filosofijas studijās satikušos domubiedru un vienas jaunās mākslinieces kopīgs projekts ar mērķi radīt izdevumu, kas sevī apkopo jaunās paaudzes filosofijas interesentu pārdomas, pētījumus un analīzi par dažāda rakstura tēmām. Jaunie filosofi vēlas atbrīvoties no stigmas, ka filosofija ir kaut kas nesaprotams vai garlaicīgs, vai saprotams tikai šauram cilvēku lokam.

Toms Babincevs un Adelīna Kalniņa stāsta: “Tvēruma mērķis ir pašiem apjēgt, kas mēs īsti esam – kas ir jaunie filosofi. Šķīdināt pieņēmumu par filosofiju kā slēgtu un elitāru lauku, kā arī iespēja izteikties jaunajiem, jo tā ir viena no lielajām problēmām pēc filosofijas studiju beigšanas – viņi izstudē to, ko vēlas, bet neatrod vietu, kur izteikties.

Nav jau gluži tā, ka nav, kur izteikties – ir kultūras, literatūras un mākslas portāli. Bet visbiežāk filosofi tur parādās kā mākslas kritiķi vai dažādu aktualitāšu komentētāji. "Tvērumā" rakstīsim ar uzstādījumu: mēs būsim filosofi kā filosofi."