Raidījuma dalībnieki šoreiz ir altists, diriģents Artūrs Gailis un LR3 "Klasika" programmu vadītājs Dāvis Eņģelis.

Uzmanības lokā – skolotājs un skolēns.

Heino Ellers (Eller, 1887–1970) ir igauņu klasiķis. Viņa Vijolkoncerts ir šī žanra pirmais paraugs igauņu mūzikā, tas komponēts 30. gadu otrajā pusē, taču pirmatskaņots tikai 1965. gadā. Saglabājies pirmatskaņojuma ieraksts – tajā spēlē ievērojamais igauņu vijolnieks Vladimirs Alumēe (Alumäe, 1917–1973) un Igaunijas Valsts simfoniskais orķestris Nēmes Jervi vadībā.

Skaņu režisors šajā koncertierakstā ir Arvo Perts – Heino Ellera audzēknis, kurš skaņu ierakstu nama ECM izdotā Ellera mūzikas tvarta Neenia (2013) anotāciju burtnīcā raksta: “Ar dziļu pateicību atceros savu kompozīcijas profesoru Heino Elleru un savas tapšanas gadus, ko vadīju kopā ar viņu. Grūti pateikt, kas mani ietekmēja vairāk – viņa pasniegšanas veids vai cilvēciskais starojums. Viņa vēlīgums, dvēseles dižums un skaņdarbi kaldināja manā apziņā tādu tēlu kopumu, ko jūtu vēl šodien. Kā pasniedzējs viņš vienmēr bija atvērts moderniem mākslas virzieniem, pieņēma to, ka skolēni vēlas iet paši savu ceļu, un respektēja viņu pieņemtos lēmumus pat tad, ja tie atšķīrās no viņa paša ideāliem. Ellers iemācīja mums būt atbildīgiem par saviem darbiem un būt uzticīgiem pašiem sev. Reiz viņš teica, ka viņa pedagoģiskais mērķis ir aizvest savus audzēkņus līdz individuālai mūzikas valodai un personības uzplaukumam. Skaistākais pierādījums šai tēzei ir vairāk nekā pieci desmiti Ellera audzēkņu, sākot ar Eduardu Tubinu un beidzot ar Lepo Sumeru."

Heino Ellera Vijolkoncertu klausāmies trijās versijās:

  • Vladimirs Alumēe, Igaunijas Valsts simfoniskais orķestris, diriģents Nēme Jervi (1965),
  • Viktors Pikaizens, Igaunijas Valsts simfoniskais orķestris, diriģents Pēters Lilje (80. gadu otrā puse),
  • Baiba Skride, Igaunijas Valsts simfoniskais orķestris, diriģents Olari Eltss ().

Savukārt jaunais tvarts, ko aplūkojam, izdots 2018. gadā skaņu ierakstu namā Onyx, un tajā skan seši Arvo Perta (Pärt, 1935) opusi: Darf ichFratresPassacagliaTabula rasa un Spiegel im Spiegel.

Muzicē Viktorija Mullova (Mullova), Florians Donderers (Donderer), Igaunijas Valsts simfoniskais orķestris un diriģents Pāvo Jervi (Järvi). 

Atsaucoties uz faktu, ka Arvo Perts joprojām skaitās pasaulē visvairāk spēlētais mūslaiku komponists, Artūrs Gailis atgādina, ka joprojām ir visai maz ieskaņojumu, kurā Arvo Perta mūzika būtu ieskaņota tiešām labi. Priecīgi vienojamies, ka apskatāmajā jaunajā tvartā klausāmies izcilas atskaņotājmākslas paraugus. LR3 "Klasika" tīmekļa arhīvā visu albumu var noklausīties otrdien, 8. janvārī, plkst. 21.20. Iesakām!