"Odisejas" tēma šoreiz ir dažādība.

Jau Johans Volfgangs Gēte rakstīja par sabiedrības dažādību, uzsverot, ka "dažādība ir sabiedrības ārējās priekšrocības" (Aeussere Vorteile der Sozietat).

21. gadsimta Eiropa krietni atšķiras no Gētes laika Eiropas - cilvēki brīvi pārvietojas, Parīzē šodien grūti sastapt dzimušu parīzieti, maskavā maskavieti. Bet ir etniskās grupas, kuras mums līdzās dzīvo ilgāku vai īsāku laika sprīdi, un mēs ar tām saskaramies salīdzinoši maz.

Par tām šoreiz "Odisejā" - romiem jeb čigāniem Latvijā, jakutiem Krievijā, Krimas tatāriem Ukrainā, rusīniem jeb rutēņiem Slovākijā, sīriešiem Čehijā un Grieķijā un sāmiem Zviedrijā.