Odiseja ved uz Ziemeļzemēm - Somiju, Norvēģiju un Zviedriju.
Somijā muzicēs trio ALDA, kura albumā Nine Worlds (2021) klausīsimies polskas un citas jaukas instrumentālās melodijas:
- Fen-Fire Polska
- Ajastaika
- Polska in Between

Norvēģijā jaunā un talantīgā dziedātāja Sinnove Bronbo Plassena (Synnøve Brøndbo Plassen) albumā Hjemve (2021) ar savu balsi neticami veikli atdarina sarežģītas instrumentālas melodijas:
- Bom-bom-leiken
- Vals etter Lars Tuvan
- Skottenes hjemve
- Neimen um e ville
- Brujemars etter Mikael Plassen
- Halling etter Thorvald Tronsgard

Zviedrijā satiksim labu paziņu - vijolnieci un dziedātāju Lēnu Villemarku (Lena Willemark) no Dālarnas novada un klausīsimies kādu viņas senāku albumu - 2008. gadā kopā ar draugiem ieskaņoto Älvdalen Elektriska:
- Åsenpsalm
- Ditt blå
- Mikkelkwenn
- Fidergerd
- Mjölnarpolskan
- Immiln Blaunkk/Tomos Anders