"Odiseja" šoreiz ved uz Somiju un Karēliju.

* Klausāmies jauno talantīgo somu trio Celenka, kas albumā Villoi varsa balsij, harmonijam un trompetei aranžējis senas karēļu melodijas.

- Vanusha
- Brihat hebot
- Ljotal Golub
- Nevanjoen neito

* Somu multiinstrumentālists un slavenā joikotāja Vimmes Sāri grupas mūziķis Mati Valeniuss (Matti Wallenius) albumā Yty savu nevaldāmo fantāziju ietvēris 12 oriģinālkompozīcijās.

- manna music
- strongman music
- crow dancing music
- farewell music from betelgeuse

* Karēļu grupa Ilmu no Krievijas albumā Ilmu apvieno šķietami neapvienojamo - hiphopu un karēļu tautasdziesmas, elektroniku un karēļu tradicionālos mūzikas instrumentus.

- Jyryn iel
- Tiahtet sammutah
- Paivanlasku