Eiropas raidstaciju kolēģi ik gadu pirms Lieldienām apmainās ar skaņu ierakstiem, kas saistīti ar šo īpašo gada laiku. No Latvijas mūsu kolēģi šoreiz saņēma Valta Pūces apdarinātu un ansambļa "Marana" savulaik atskaņotu Lieldienu dziesmu, savukārt, mums ir iespēja klausīties pavasara un Lieldienu dziesmas no Igaunijas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Romāņu Šveices, Skotijas, Horvātijas, Serbijas, Slovākijas, Polijas,
Moldovas, Zviedrijas un Ukrainas.