"Ar Sauli zobenā un Pērkonu sirdī!" Šie vārdi nāk no sirmas senatnes, un šodien tos jo skaņi skandē folkloras un seno cīņu kopa "Vilkači", kas šogad svin 20. gadskārtu. "Klasikas" neakadēmiskajā laikā klausāmies ierakstus no 2015. gadā klajā laistā albuma "Jānis".

Sākotnēji tie bija tikai pāris puiši, kas vienojās sargāt kopīgi Latvijas sendienu kultūrvēsturisko mantojumu, bet nu senā karavīra dzīves ritums no šūpuļa līdz aizsaules vārtiem vieno vairāk nekā 20 dalībniekus.

"Vilkači" nodarbojas ar Vēlā dzelzs laikmeta (9.-13.gs.) rekonstrukciju - laiku, kad Latvijas teritorijā dzīvoja brīvas un varenas ciltis – kurši, līvi, zemgaļi, latgaļi, sēļi.

"Šobrīd mūsu klubā ir vairākas darbības jomas – dziedātāji, cīnītāji un amatnieki. Kopīgi esam sajutuši nepieciešamību popularizēt seno baltu kultūru sabiedrībā, neskatoties uz 21.gadsimta globalizēto un multikulturālo vidi, kura tik ļoti tiecas pēc tautu vienotības, taču aizmirst par katras tautas un katra indivīda tautisko un cilvēcisko identitāti un unikalitāti. Vēlamies iedvesmot mūsdienu latviešus, īpaši jauniešus atcerēties un sajust savas saknes, savus senčus, kas reiz dzīvoja tik vienkārši un dabiski, senčus, kas reiz bija spiesti aizstāvēt savus tuviniekus, savu zemi un tautu pret svešzemju iebrucējiem, atstājot savus tuviniekus vienus, izlejot savas un pretinieka asinis," pauž folkloras un seno cīņu kopa "Vilkači", kuras sniegums kuplina Zāļu dienas programmu "Klasikā".