20. gadsimta 70. gados, kad Latvijā  viens pēc otra sāka dzimt  vokālinstrumentālie ansambļi, arī Aleksandrs Kublinskis tādu izveidoja Lielupē, zvejnieku kolhoza „Uzvara” paspārnē, dodot nosaukumu „Baltijas balsis”. Pirmajā sastāvā darbojās gan Zigismunds Lorencs un Boriss Rezņiks, gan lietuviešu saksofonists Augis Kuņicks, bet vēlāk viņu vietā stājās  arī Harijs Užāns un Viktors Lazarevs, tāpat arī dziedošo dāmu rindas tika papildinātas ar jauniem spēkiem.

Ansamblis, lielākoties uzstājās septiņu, astoņu mūziķu sastāvā, un nereti viņiem pievienojās arī pats grupas vadītājs un dziesmu autors. Dziesmas, lielākoties, šim ansamblim tapa ļoti melodiskas, lustīgas un harmoniski krāsainas, liekot uzsvaru uz daudzbalsīgu dziedāšanu un kvalitatīviem tekstiem.