Šoreiz raidījumā "Mode mainās. Klasika paliek" stāstām par Latvijas Radio Mūzikas redakcijas dzīvi septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, kad joprojām čakli darbojās Radio Lauku kapela, pie toreizējā Latvijas Televīzijas un radio simfoniskā orķestra pults bija stājies Vasilijs Sinaiskis, un aizvien biežāk ēterā intervijās un savos autorraidījumos izgāja paši mūzikas redaktori, diktoriem atstājot vien koncertu pieteikumus.

Mazpamazām Mūzikas redakcijā ienāca tālaika jaunie, kas kļuva par programmas "Klasika" kodolu. Daudzus no viņiem darbā pieņēma toreizējā galvenā redaktora vietniece Dzidra Strautiņa. Ar Radio Mūzikas redakciju viņas dzīve bijusi saistīta teju 20 gadus, kuru laikā Dzidra no vienkāršas redaktores kļuva par vecāko, vēlāk - par Latviešu mūzikas nodaļas vadītāju, tad - par galvenā redaktora vietnieci radio mūzikas kolektīvu redakcijā, bet Mūzikas raidījumu redakcijas galvenā redaktora amatā stājoties Viesturam Vītoliņam, Dzidra kļuva par viņa labo roku, kura nepārtraukti atradās uz notikumu pulsa...

Kādi tad bija Radio Mūzikas redakcijas 70.un 80. gadi, kurus vēsturiskajā kontekstā pieņemts dēvēt par attīstītā sociālisma posmu ar tukšiem veikalu plauktiem un lielu cilvēku entuziasmu? Šo laiku atcerēties palīdz šī raidījuma viešņa Dzidra Strautiņa.

Latvijas Radio viņa ienākusi 1968. gadā, turklāt - pavisam nejauši: Dzidras kursabiedrene Daila Martinsone, kura tolaik jau strādājusi Radio, gaidījusi bērniņu un piedāvājusi Dzidrai viņu dekrēta laikā aizvietot. Kaut tas bijis uz pagaidu laiku, viņa nešauboties piekritusi, jo radio jau no bērnības Dzidru fascinējis.    

"Man šķita - Radio nu reiz ir tā vieta, kur ar prieku gribētos strādāt..."

Dzidru Strautiņu iesākumā savā paspārnē paņēmusi Daila Liepa, kura strādājusi latviešu mūzikas redakcijā, kas jau tolaik bijusi visai prāva - tajā darbojušies 25-30 redaktori.

Pārraidē uzklausām Dzidras Strautiņas aizraujošos stāstus par viņas tā laika kolēģiem: Elmāru Lāci, Ivaru Mazuru, Dailu Liepu, Ludmilu Lukševicu un Viesturu Vītoliņu. Tāpat Dzidra atceras laiku, kad toni noteikusi redakcijas galvenā redaktore Diāna Albina, no Dzidras Strautiņas puses raksturota kā "ļoti zinoša, interesanta un šarmanta personība". Neiztrūkst arī atmiņas par sēru dienu programmām un to, kā Latvijas Televīzijas un radio simfoniskā orķestra koncertmeistars Valdis Zariņš braucis uz Maskavu pirkt vecmeistara vijoli...