Klāt jūnijs, un klāt arī JVLMA profesora Jāņa Torgāna veidotā cikla "Mežs un teiksmas" devītais laidiens, kurā nozīmīga loma atvēlēta šobrīd visaktuālākajam putniņam - lakstīgalai.

Programmā rindoti šādi opusi:

* Šarls Guno - Valpurģu nakts baleta divertisments no operas "Fausts" (1859)
* Vensānss Dendī - "Apburtais mežs" (1878)
* Aleksandrs Aļabjevs - "Lakstīgala" (ap 1820), Antona Delviga vārdi
* Aleksandrs Aļabjevs / Francis Lists - "Lakstīgala" (Grigorijs Ginzburgs, klavieres)
* Latviešu tautas dziesma "Lakstīgala kroni pina" – folkloras kopa "Grodi"
* Georgs Frīdrihs Hendelis - Ērģeļkoncerts Famažorā, iedēvēts kā "Lakstīgala un dzeguze"
* "Šalc zaļais mežs" - Alfēds Poriņš un Jēkabs Joffe no Bellacord
* Latviešu tautas dziesma "Caur sidraba birzi gāju" dažādās versijās: dzied Ance Krauze, Āra Ozola aranžijā - Alise Kante, Jura Vaivoda apdarē - apvienotie sieviešu kori (2013. gada Dziesmu svētki, diriģente Ilze Valce) un Imanta Kalniņa Piektās simfonijas 3. un 4. daļa (LNSO un Vasilijs Sinaiskis)