Šīsreizes raidījumā runājam par cilvēku attieksmes un izteiksmes temperatūru sociālajos tīklos, sabiedrības toleranci un spriestspēju, izvēli paust publiski savu viedokli vai nepaust, arī par liberāļiem un konservatīvajiem un par portāliem satori.lv un telos.lv.

Sarunbiedri ir mārketinga komunikācijas plānotāja Digna Degtjarova, rakstnieks un kultūrpolitikas pētnieks Haralds Matulis, tīmekļa žurnāla telos.lv redaktors Krišjānis Lācis un tīmekļa žurnāla satori.lv galvenais redaktors Henriks Eliass Zēgners.

Raidījuma ievadā — Latvijas prezidenta Egila Levita teiktais uzrunā "Lielās mūzikas balvas 2020" pasniegšanas ceremonijā.

Raidījuma turpinājumā — vai telos.lv un satori.lv polarizēs dažādu uzskatu nometņu pārstāvjus, vai kas mainījies sociālo tīklu saturā kopš 2020. gada jūlija, kad par līdzīgām tēmām runājām ar Dignu Degtjarovu un Haraldu Matuli, ko sarunbiedri domā par politkorektuma, runas brīvības tēmu un sabiedrības spriestspēju.

Raidījuma sākumā — īsi par Kultūras ministrijas izstrādāto dokumentu KULTŪRPOLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2021.–2027. GADAM, kura apspriešana notiek līdz 23. martam. 

Šajā dokumentā izvirzītas 4 prioritātes (te īsinātā veidā):

kultūras resursu pieejamība visiem;

sabiedrības līdzdalība kultūras procesos – kā prioritāti nosakot iedzīvotāju iesaisti Dziesmu un deju svētku kustībā, nemateriālā kultūras mantojuma kopšanā un lokālo kultūrtelpu savdabības un latvisko tradīciju un dzīvesziņas saglabāšanā;

kultūras nozaru ilgtspējīga attīstība;

talantu ataudze un kultūras darbinieku profesionālā izaugsme – tai skaitā atverot durvis uz kultūras pasauli ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš to vēlas, – it īpaši bērniem un jauniešiem, tostarp īstenojot Latvijas skolas somas programmu.

Šo dokumentu izlasījusi un raidījumā komentē diriģente un mūzikas vēstures pētniece Kristiāna Vaickovska.