Ar vēsturnieku, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociēto profesoru Andri Levānu sarunājas Inta Zēgnere.