Ar priesteri, jezuītu tēvu, savulaik Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolventu un Sigvarda Kļavas studentu Ivaru Juhņeviču sarunājas Inta Zēgnere, Klusajā nedēļā pievēršoties arī klusuma tēmai:

"Kristiešu klusums ir vērsts uz transcendentālo, proti, tikšanos ar Dievu, un klusums ir tikai un vienīgi instruments.

Ja mēs paņemtu Bībeli, tur ir tādi vārdi: “Klausies, Izraēli, shema, Yisrael!” Un tas ir pirmais bauslis - sākumā klausies, nomierinies, apsēdies, es tagad tev kaut ko gribu pateikt. “Izraēli” - tulkojumā tas ir tas, kurš cīnās ar Dievu. Cilvēkam vienkārši ir nosliece cīnīties ar Dievu (smejas). Un saka - shema, ieklausies, Izraēli, es tevī esmu ielicis ilgas pēc mūžīgās patiesības, un tu nebūsi mierīgs nekad, līdz to neatradīsi, tāpēc apstājies un klausies. Līdz ar to, klusums ir instruments tam, lai maksimāli sevī nomierinātu procesus, domas, dažreiz jūtas, lai sagatavotu Dievam vidi, varbūt pat tuksnesi. Tas ir tuksnesis. Klusumā mēs arī mācāmies atpazīt, redzēt, saskatīt to pasauli, kas nav redzama, sajust to, kādā veidā mani uzrunā Dievs, kādā veidā mani uzrunā arī ļaunais gars, kā viņš mēģina to labumu samazināt, lai es neietu tālāk un paliktu uz vietas.

Klusums - tas ir instruments, kas palīdz tavu sirdi padarīt jūtīgāku uz transcendentālo līmeni."

Raidījumā skan:

Gregoriskais dziedājums Rorate caeli

G. Sviridovs "Svētā mīla" -  Ieva Ezeriete, Latvijas Radio koris  un diriģents Sigvards Kļava

Dziedājums Hine yamim baim - grupa Miquedem

 Divna Ljubojević – „Eņģeļu pulks”

Igo "Nenosaukts"