"Man nekad dzīvē nav bijis garlaicīgs darbs: tas laikam ir viens no manas dzīves apbalvojumiem - iespēja darīt interesantas lietas," uzsver raidījuma "Mana mūzika" viešņa - biedrības "Latvijas platforma attīstības sadarbībai" direktore Inese Vaivare.