27. aprīlī tika pasniegta Latvijas Literatūras gada balva un par mūža ieguldījumu to saņēma literatūrzinātniece, Rūdolfa Blaumaņa daiļrades pētniece Līvija Volkova. Viņa strādājusi Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā un E. Veidenbauma muzejā “Kalāčos”, R. Blaumaņa muzejā “Brakos”, A. Upīša muzejā Skrīveros un Rīgā, darakstījusi grāmatu “Eduards Veidenbaums” (1979), kā arī pētījumus par Rūdolfu Blaumani “Tapšana” (1988) un “Pilnbriedā” (Rūdolfa Blaumaņa Kopoti raksti, 9, 1999), “Blaumaņa zelts” (2008) un “Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme” (2017). Līvija Volkova organizējusi gadagrāmatas "Varavīksne" izdošanu (1980-1990), sakārtojusi un rakstījusi priekšvārdus grāmatām - Jāņa Grestes "... kā dzeņa vēders" (1977) un "Krist un celties" (1990), Eduarda Veidenbauma "Brīvības cēlajais gars" (1978), Rūdolfa Blaumaņa "Sijājot, skalojot zeltu" (1981), Jāņa Purapuķes "Ķibele aiz ķibeles" (1989).