Rēzeknes folkloras draugu kopas un kapelas “Vīteri” vadītājai un “mammai” Sandrai Starei “Vīteri” ir kā vēl viens bērns, kuru viņa audzina jau nedaudz vairāk kā 15 gadus.

Caur nu jau aptuveni 50 bērnu un jauniešu kuplo pulciņu viņa grib atgriezt un uzturēt latgalisko vietējās ģimenēs, kopt un atklāt senču tradīcijas, izdziedāt vietējās dziesmas un izdejot dančus. Kolektīvs aktīvi piedalās visās folkloristu aktivitātēs, starptautiskos festivālos, konkursos, skatēs, kā arī paši rīko dziesmu un danču vakarus.