Sarunas un viedokļu apmaiņa par vizuālo mākslu starp nozares profesionāļiem, kultūrtelpas lietotājiem un patērētājiem.