Mākslas zinātniece un kuratore Līna Birzaka-Priekule aicinājusi "kim?" programmas direktori Zani Onckuli un gleznotāju Amandu Ziemeli runāt par faktūru mākslā, ņemot par pamatu šobrīd "kim?" laikmetīgās mākslas centrā apskatāmo izstādi „Faktūra nervozam garam”.

“Nervozā gara faktūra” ir veltījums nemiera garam tā dēvētajā “post-optiskā” laikmetā. Šis gars, lai arī lielā mērā ietver nostalģiju pēc pirms-tehnoloģiju ēras ar tajā valdošajiem reiviem un deju grīdām, pieaugoši izpaužas kā noteiktas uzvedības modelis, kādu indivīds izspēlē uz šodienas realitātes fona. Visuzskatāmāk tas parādās momentā, kad tas sāk “māt atpakaļ mašīnai”. Brīvu analoģiju un sakarību meklējumu vadīta, izstāde pievēršas ar mediju rīku starpniecību uzrunātai garu pasaulei, novērošanas un monitoringa stratēģijām un pilsētā ieslēgtās sabiedrības fiziskās un garīgās veselības kvalitātes apcerei.

Aizņemoties no latviešu izcelsmes krievu mākslinieka un teorētiķa Voldemāra Matveja (1877-1914) darbā “Faktūra” (1914) ietvertās nojēgas, kas apzīmē virsmas kvalitātes objektiem, kuriem citādi šīs kvalitātes ir neiespējams noteikt taustāmi, ekspozīcijā ietvertās arhīva fotogrāfijas un video, audekli un grafiti, ar rokām , kā arī burtveidolu un kolāžas tehnikā veidoti jauni un iepriekš radīti dzīvu un mirušu autoru darbi, katrs atsevišķi novada tiem īpaši piemītošu virsmas autonomijas un satura “troksni” jeb faktūru. Pāreja uz virsmas un tekstūras lomu aplūkošanu šodienas mākslā ir cieši saistīta ar pieaugošo neuzticību redzes maņai un tās piesārņojumu jeb, sekojot Matvejam, “trokšņa” klātbūtne” slēpjas darba atsevišķo materiālo elementu autonomijā – faktūra ir nevis to vienotībā, bet gan to kakofonijā.