XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts "Tev tuvumā" 4. jūlijā Sv. Jāņa baznīcā, kurā piedalījās RKTMC "Mazā ģilde" vokālais ansamblis "Putnu dārzs" (vadītāja Antra Dreģe), Ogres KC vokālā grupa Anima Solla (vadītāja Mārīte Puriņa), Mazsalacas vokālais ansamblis "Ēra" (vadītāja Dita Tomsone), senās mūzikas ansamblis Canto (vadītāja Kristīne Gaile), Preiļu Kultūras nama vīru vokālais ansamblis (vadītājs Alberts Vucāns), Magi Ensemble (ASV, Sietla, vadītāja Hetere Maklaulina, kā arī instrumentālais ansamblis - Jānis Pelše (ērģeles), Hetere Maklaulina (vijole), Jānis Livdāns (trombons), Pēteris Trasūns (alts) un Ainārs Paukšēns (čells).

Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerta kodols –  divu Latvijā vēsturiski populārāko konfesiju muzikālo tradīciju savdabīgs apvienojums. Koncerta dramaturģija seko katoļu baznīcā praktizētajai „Dieva Vārda liturģijai”, kas mudina apcerēt Dieva Vārdu un īstenot to dzīvē, lielu nozīmi piešķirot tradicionālajiem dziedājumiem – Credo, Ave Maria, Psalmi, Alleluja u.c. Koncerta formāts savukārt sasaucas ar luteriskās baznīcas mūzikas tradīciju, kuras pamatā ir korālis, ko dzied visi baznīcēni savā mātes valodā. Klausītāju klātbūtne un iesaistīšanās būs būtiska notikuma sastāvdaļa.

Koncerta mākslinieciskā vadītāja – Antra Dreģe, režisore – Zane Kreicberga.