11. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē Valsts akadēmiskais koris "Latvija" diriģenta Māra Sirmā vadībā, turpinot koncertciklu "Latvijas komponisti Latvijas simtgadei", pirmatskaņoja 14 jaunas kordziesmas. To autori Jānis Aišpurs, Juris Ābols, Ilona Breģe, Aivars Broks, Līga Celma-Kursiete, Juris Ķeniņš, Māris Lasmanis, Zigmars Liepiņš, Vineta Līce, Imants Ramiņš, Indra Riše, Andris Sējāns, Renāte Stivriņa, Valdis Zilveris.

"Latvijas koru mūzikā šis jaundarbu cikls ir revolūcija, jo līdz šim tik apzināta koru mūzikas repertuāra veidošana, dodot komponistiem absolūtu radošo brīvību, nav notikusi. Daļu no šīm dziesmām mēs turpināsim dziedāt turpmākos piecus, desmit un vairāk gadus – šis ir visas tautas projekts un esam gandarīti, ka mums ir iespēja būt klāt tik daudzu brīnišķīgu dziesmu tapšanā," saka VAK "Latvija" direktors Māris Ošlejs.

Par savu dziesmu stāsta Jānis Aišpurs: