Trio Vox jeb flautiste Egija Sproģe, čellists Ēriks Kiršfelds un pianiste Herta Hansena Dienvidkurzemes festivālā "Rimbenieks" Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" 11. augustā.

Programmā:

Fēlikss Mendelszons - Trio flautai, čellam un klavierēm reminorā op. 49
Džordžs Krams - Vox Balaenae ("Vaļa balss") flautai, čellam un klavierēm

Ērika Kiršfelda ievadvārdi.