"Klasikā" skan XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras koncerts "Rotā saule, rotā bite"!

Folkloras programma pievēršas daudzveidīgam, vietējās tradīcijās sakņotam mantojumam un piedāvā greznu radošas pašizpausmes un daudzpusīgas sadarbības iespējas. Atslēgas vārdi šajā reizē: Saule, bite, medus, rotāšana, gavilēšana, saskaņa, sadarbība, meistarība.

Koncertā piedalās dažādu Latvijas novadu labākie stāstnieki, dziedātāji, dejotāji un muzikanti, kuri uzvarējuši tādos folkloras konkursos kā "Teci, teci, valodiņa 2020", "Anekdošu virpulis 2021", "Dziesmu dziedu, kāda bija 2021" un "Klaberjakte 2021".

"Būt dialogā ar vietējo tradīciju ir gan skolēnu, gan skolotāju aicinājums un izaicinājums. Tas liek aizvien no jauna ar cieņu saglabāt mantoto un ar prieku un pašcieņu to pilnveidot šodien, šeit un tagad," uzskata koncertprogrammas mākslinieciskā vadītāja Māra Mellēna. "Katrs no koncerta dalībniekiem par sevi var teikt: "Es mācēju, es mācēju, ko tie citi nemācēja"."

Kā tapa šie ieraksti, par darba atmosfēru, dzīvi folkloras kopā un savu svētku pieredzi tika runāts 19. septembra "Svētku dienasgrāmatā", bet koncerta videoieraksts pieejams REplay.lv.

Klausoties audio ierakstu (skaņu režisori Uldis Salenieks un Viktors Andrejevs), sekosim līdzi programmai:

 1. Stāsts par skursteni un žogu. Stāsta Katrīna Kūlaine un Dārta Vucena no Liepājas BJC folkloras kopas “Ķocis”.
 2. Rūtoj bite, rūtoj saule. Dzied Katrīna Valaine no Aglonas vidusskolas folkloras kopas “Žibacteņa”, skolotāja Lilita Valaine.
 3. Līgo saule, līgo bite. Dzied un spēlē Lēdurgas kultūras nama folkloras kopa “Putni”, skolotāja Ilze Kļaviņa.
 4. Aiz Daugavas malni meži. Dzied Gundega Sirvide, Eila Krista Rumpe, Elvisa Gabrāne, Madara Sirvide, Elīza Zeltiņa no Ozolnieku vidusskolas folkloras kopas “Knipati”, skolotāja Inese Mičule. Dziesmu teikušas Ede Rizga un Dārte Grotāne Sēlpils Ģercānos; pier.: A.Jurjāns 1891.g.
 5. Zīdi, zīdi rūžeņa. Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra folkloras draugu kopa "Vīteri".” skolotāja Sandra Stare.

Vidzeme

 1. Koka tauru signāls. Lēdurgas Kultūras nama folkloras kopa “Putni”, skolotāja Ilze Kļaviņa.
 2. Ganu sauciens ar gavilēm. Dzied Dārta Damroze no Jaunpiebalgas kultūras nama folkloras kopas “Piebaldzēni”, skolotāja Ieva Damroze.
 3. Tai kalnā rudzus sēju. Dzied Ansis Ābele no Lēdurgas kultūras nama folkloras kopas “Putni”, skolotāja Ilze Kļaviņa.
 4. Līdumā mieži auga. Koklē Agrita Kerija Medejse no Rankas pamatskolas folkloras kopa “Dzīpariņi”, skolotāja Aelita Medejse.
 5. Bērziņš auga ceļmalā. Dzied Adrians Kļaviņš. Lēdurgas kultūras nama folkloras kopa “Putni”, skolotāja Ilze Kļaviņa.
 6. Hoiram. Spēlē Gabriela Krūza (kokle) un Jaunpiebalgas kultūras nama folkloras kopa “Piebaldzēni”, skolotāja Ieva Damroze.
 7. Alūksnes ātrs. Spēlē Anitra Berga, Karīna Skreba, Marta Koleča, Līva Krīgere Ropažu novada vidusskolas folkloras kopa “Oglītes”, skolotāja Ligita Šreibere.

Rīga

 1. Lietuviešu deja Kreiva šleiva karve. Spēlē Madara Lisovska, Arta Vēja no Rīgas BJC “Skolēnu pils” folkloras kopas “Kokle”, skolotāja Dina Liepa.
 2. Да побувай на покосе. Dzied Aleksandra Sirotkina; Diāna Lempa, Violeta Nikolajenko Rīgas Baltmuižas pamatskolas folkloras kopa “Birjuļki”, skolotājas Olga Dergunova, Violeta Nikolajenko.
 3. Taisies, mana māsīna. Dzied un spēlē Rīgas BJC “Skolēnu pils” folkloras kopa “Kokle”, skolotāja Dina Liepa.
 4. Karēļu kadriļa Kvadrat. BJC “Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopas “Kokle”, skolotāja Dina Liepa.

Zemgale un Sēlija

 1. Maza, maza tā muižiņa. Dzied Eila Krista Rumpe no Ozolnieku vidusskolas folkloras kopa “Knipati” skolotāja Inese Mičule. Teicēja T.Barisa Bauskas Zālītē; pier. J.Graubiņš.
 2. Ganiņš gana ceļmalā. Dzied Anna Patrīcija Karele no Iecavas kultūras nama folkloras kopas “Tarkšķi”, skolotāja Kristīne Karele.
 3. Danču popūrijs. Iecavas kultūras nama folkloras kopa “Tarkšķi”, skolotāja Kristīne Karele.
 4. Vilu, valu, vālodzīte. Dzied Anete Paula Gulbe Iecavas kultūras nama folkloras kopa “Tarkšķi”, skolotāja Kristīne Karele.
 5. Šņorē mani, māmuliņa. Dzied Patrīcija Albuže, 12 gadi. Iecavas kultūras nama folkloras kopa “Tarkšķi”, skolotāja Kristīne Karele.
 6. Meža, meža es meitiņa. Dzied Marta Zakarīte. Iecavas kultūras nama folkloras kopa “Tarkšķi”, skolotāja Kristīne Karele.
 7. Sukā, māte, man galviņu. Dzied Anna Patrīcija Karele no Iecavas kultūras nama folkloras kopas “Tarkšķi”, skolotāja Kristīne Karele.
 8. Skaista roze dārzā ziedēj’. Dzied un mandolīnu spēlē Toms Vitrups no Iecavas kultūras nama folkloras kopas “Tarkšķi”. Dziesmu teikusi Trīne Barīsa Grievaltā, ermoņiku spēlē Kristīne Karele.
 9. Maza biju, bet dižena. Dzied Viktorija Veinberga, Roberts Veinbergs, Anna Patrīcija Karele, Katrīna Karele no Iecavas kultūras nama folkloras kopas “Tarkšķi”, skolotāja Kristīne Karele. Dziesma pierakstīta Jēkabpils Vārenbrokas Vilciņos. Pierakstījis Jurjānu Andrejs, atrodama Jurjāna III krājumā.
 10. Zemgales Tūdaliņš. Dejo Ozolnieku vidusskolas folkloras kopa “Knipati”.

Kurzeme

 1. Ganu sauciens. Dzied Elīze Zorenberga no Ēdoles pamatskolas, skolotāja Zane Jančevska.
 2. Ganiņš biju, ganos gāju. Dzied Laura Mieme. Liepājas BJC folkloras kopa “Ķocis”, skolotāja Solveiga Kūlaine.
 3. Ganos gāju, kreklu šuvu. Dzied Laura Rosvalde no Krotes Kronvaldu Ata pamatskolas folkloras kopas “Traistēni”, skolotāja Līga Strēle.
 4. Stāsts par Lapseņu pūzni. Stāsta Katrīna Kūlaine un Dārta Vucena no Liepājas BJC folkloras kopas “Ķocis”.
 5. Poriķa polka. Spēlē Katrīna Priedena, Liepājas BJC folkloras kopa “Ķocis”, skolotāja Solveiga Kūlaine.
 6. Kazaku romance. Spēlē Maksmims Kotjuks no Liepājas Bērnu un jaunatnes centra folkloras kopa “Solniško”, skolotāja Jekaterina Cema.
 7. Vandzenes padespaņ. Spēlē Paula Aleksandra Urbančika, Elza Gudermane no Liepājas BJC folkloras kopas “Ķocis”, skolotāja Solveiga Kūlaine.
 8. Zabalela Dunina golovka. Izpilda Ņikita Rezenovs, Vladislava Zuboviča, Nadežda Molčanova, Aleksandrs Rezenovs, Maksims Kotjuks, Ludmila Volkova no Liepājas Bērnu un jaunatnes centra folkloras kopas “Solniško”, skolotāja Jekaterina Cema.
 9. Stāsts "Nolaistās bikses". Stāsta Katrīna Kūlaine un Dārta Vucena no Liepājas BJC folkloras kopas “Ķocis”.
 10. Divi dienas mežā gāju. Dzied Henrijs Rozenbahs kopā ar Rucavas pamatskolas folkloras kopu “Ķocītis”, skolotāja Liena Trumpika.
 11. Stāsts par Bišu bārdu. Stāsta Katrīna Lūlaine un Dārta Vucena no Liepājas BJC folkloras kopas “Ķocis”.
 12. Šēns. Izpilda Rucavas pamatskolas folkloras kopa “Ķocītis”, Liena Trumpika
 13. Kā saņemt bišu spietu. Stāsta Katrīna Kūlaine un Dārta Vucena no Liepājas BJC folkloras kopas “Ķocis”.
 14. Apsedloju birzes sesku. Dzied Kristaps Miemis no Liepājas BJC folkloras kopas “Ķocis”, skolotāja Solveiga Kūlaine.
 15. Ak, tu purva lakstīgala. Dzied Elza Gudermane Liepājas BJC folkloras kopa “Ķocis”, skolotāja Solveiga Kūlaine.
 16. Kā mūsu ģimene mācījās attālināti - par savu iepriekšējā mācību gada pieredzi stāsta viena no Latvijas Stāstnieku ķēniņienēm 2020 - Ance Dārta Pinstere no Grobiņas SIC folkloras kopas “Dzērvītes”.
 17. Nākat puiši, nelepojat. Dzied Ance Dreimane, Ieva Ikerte no Krotes Kronvaldu Ata pamatskolas folkloras kopas “Traistēni”, skolotāja Līga Strēle.
 18. Jostu pīšana un Ak, tu ciema puišeli. Izpilda Katrīna Kūlaine, Lāsma Mētra, Kristaps Miemis, Emīlija Kūlaine, Elza Gudermane, Akvelīna Gertnere, Paula Urbančika, Katrīna Priedena no Liepājas BJC folkloras kopas “Ķocis”, skolotāja Solveiga Kūlaine.

Latgale

 1. Reizī dzymu, reizī augu. Dzied Ansis Oskars Smirnovs, no Līvānu 1. vidusskolas un Līvānu B|ērnu un jauniešu centra folkloras kopas “Ceiruleits”, skolotāja Anna Kārkle.
 2. Vysu dīnu Jumi dzynu. Dzied Sintija Indrikova no Aglonas vidusskolas folkloras kopas “Žibacteņa”, skolotāja Lilita Valaine.
 3. Tolkas bolss. Dzied Jana Urkevica no Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits”, skolotāja Anna Kārkle.
 4. Skalu dancis. Dejo un spēlē Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopa “Ceiruleits”, skolotāja Anna Kārkle.
 5. Ļusteigu munu proteņu. Spēlē Ansis Oskars Smirnovs, Mareks Nečajevs, Mairis Iesalnieks, Atis Slavinskis, Jana Urkevica, Elīna Vucenlazdāne no Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits”, skolotāja Anna Kārkle.
 6. Oi, sileņi. Dzied Elīna Nartiša Aglonas vidusskolas folkloras kopa “Žibacteņa”, skolotāja Lilita Valaine.
 7. Skaņu balseņu palaižu. Dzied Elizabete Šarkovska no Viļānu vidusskolas un Viļānu kultūras nama folkloras kopas “Biteites”, skolotāja Inga Stafecka.
 8. Zīdi, zīdi rudzu vōrpa. Dzied Elizabete Brence no Viļānu vidusskolas un Viļānu kultūras nama folkloras kopas “Biteites”, skolotāja Inga Stafecka.
 9. Domopoles polka (D. Baltkājes apdare). Spēlē Viļānu vidusskolas un Viļānu kultūras nama folkloras kopas “Biteites” kapela, skolotāja Inga Stafecka.
 10. Jau maņi ved. (vijole) Spēlē Ērika Ruhmane no Kaunatas vidusskolas folkloras kopas “Rāznaviņa”, skolotāja Dace Baltkāje.
 11. Kokles improvizācija. Spēlē Liene Skrebinska no Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra folkloras draugu kopas “Vīteri”, skolotāja Sandra Stare.
 12. Treis putneņi skaisti dzīd. Dzied Amanda Mileika, Liene Skrebinska, Margita Proveja no Austrumlatvijas Radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs ” folkloras kopas “Vīteri”, skolotāja Elīna Reinika.
 13. Zalta kolu kamaneņis. Spēlē Kaunatas vidusskolas folkloras kopas “Rāznaviņa” kapela, skolotāja Dace Baltkāje.
 14. Ūgōs gōju, ūdzeņūs. Dzied Liene Skrebinska no Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra folkloras draugu kopas “Vīteri”, skolotāja Sandra Stare
 15. Pateik man(i) tys kaļneņš. Amanda Mileika, Margita Proveja, Antra Toporkova, Arnolds Anufrijevs, Arnis Malakovs, Andrejs Grocs, Radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs ” kapela, skolotāja Elīna Maļkeviča.
 16. Karēļu kadriļa “Kvadrat”. Izpilda Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra folkloras draugu kopa “Vīteri”, skolotāja Sandra Stare.
 17. Medņevas valsis. Spēlē Arnis Malakovs, Amanda Mileika (ermoņikas, bubins) no Austrumlatgales Radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs ” folkloras kopas “Vīteri”, skolotāja Elīna Reinika.
 18. Visas dziesmas izdziedātas. Iecavas kultūras nama folkloras kopa “Tarkšķi”. Skolotāja Kristīne Karele.