Ceturtdienas vakara kontekstā vairākas reizes tiks pieminēta arhitektūra un arhitektonika, atsaucot atmiņā 18.gs. vārda meistara un filozofa Johana Volfganga fon Gētes sacīto: „Mūzika ir likvīda arhitektūra un arhitektūra ir sastingusi mūzika”. Diriģents Sigvards Kļava Latvijas Radio kora programmu "Mendelszona motetes un Baha meistardarbi" ("Latvijas Koncertu" rīkotajā festivālā „Eiropas Ziemassvētki” 2023. gada15. decembrī Rīgas Sv. Jāņa baznīcā) ir raksturojis šādi:

„Koncerta elpa būs caur un cauri Baha zīmē. Pretpoli, divas sfēras. Un Gunas Šnē čells vidū. Man liekas, sanāks skaista arhitektonika.

Es piederu pie tiem cilvēkiem, kas uzskata - Johans Sebastiāns Bahs nav taisīts no tās pašas pastas no kā visi pārējie cilvēki, jo brīžiem tā garīgā vertikāle, tas iespaids, tas pieskāriens visai cilvēces kultūrai ir tik neaprakstāmi kosmisks un universāls, ka mans prāts nespēj pieņemt kā to radījis racionāls cilvēka prāts.  Es piederu pie tiem, kas uzskata - Johana Sebastiāna Baha cilvēciskais veidojums ir tikai medijs, kurš ir pierakstījis ļoti lielas un mūžam atšifrējamas lietas, katrs pieskāriens, ko Bahs ir radījis, paver telpu daudzām zinātnēm, lai to pētītu, lai uzdotu jautājumus, ko tas nozīmē. Katrs talants, kas pieskaras un mēģina tuvoties šai mūzikai iegūst jaunu atspēriena punktu, tā ir uz augšu vērsta attīstība.”

Koncertprogrammā skanJohana Sebastiāna Baha, Fēliksa Mendelszona un Filipa Glāsa skaņdarbi, piedalās Guna Šnē (čells), Ilze Reine (pozitīvs), Latvijas Radio koris un diriģents Sigvards Kļava.

Programmā:

F. Mendelszons Sešas motetes op. 79: I "Ziemassvētki", II "Jaungada dienā", V "Adventē"

F. Glāss Songs and Poems čellam solo, Song I

F. Mendelszons "Vakara svētbrīdim"

J. S. Bahs Motete "Nebīsties, jo Es esmu ar tevi", BWV 228

F. Glāss Songs and Poems čellam solo,  Song II

F. Mendelszons Trīs psalmi op. 78 – "Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš?"

F. Glāss Songs and Poems čellam solo, Song V

F. Mendelszons Trīs psalmi op. 78 – "Dievs taisns tiesnesis"

F. Glāss Songs and Poems čellam solo, Song VI

J. S. Bahs motete "Gars nāk palīgā mūsu nespēkam", BWV 226

F. Glāss Songs and Poems čellam solo, Song VII

F. Mendelszons "Vācu liturģija": III "Kungs, apžēlojies par mums", IV "Gods Dievam augstībā", X "Svēts ir Kungs!"