"Klasikas" vilnī - koncerts "Te es stāvu un citādi nevaru. Reformācijai - 500", kas Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" izskanēja 29. septembrī.

Piedalās Gunta Gelgote (soprāns), Jānis Kurševs (tenors), VAK "Latvija", Liepājas Simfoniskais orķestris un diriģents Māris Sirmais.

Programmā:

Andris Kontauts (1974) - Solus Christus (pirmatskaņojums)
Gotfrīds Augusts Homiliuss (Gottfried August Homilius, 1714-1785, Vācija) - kantāte Preise, Jerusalem, den Herrn ("Slavē, Jeruzaleme, To Kungu")
Fēlikss Mendelszons - 98. psalms Singet dem Herrn ein neues Lied ("Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu")
Rihards Zaļupe (1983) - "Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils" (pirmatskaņojums)