Ciklā "Latvijas koncertzālēs" - koncertprogramma "Karsta mana jauna dziesma. Veltījums Broņislavai Martuževai 97. dzimšanas dienā", kas Lubānas estrādē izskanēja 3. jūlijā. 

Imanta Kalniņa dziesmas ar Broņislavas Martuževas vārdiem dzied Aleksandra Špicberga, dzeju un fragmentus no dienasgrāmatām lasa aktrise Dace Bonāte, piedalās džeza pianists Atis Andersons un sitaminstrumentālists Kaspars Kurdeko.

Par koncerta moto šogad izvēlētas Broņislavas Martuževas tuvas dzejnieces un domubiedres Laimas Līvenas dzejas rindas: Karsta mana jauna dziesma / Kungi gāja līkumiņu. / Govju gani, cūku gani / Tie pie dziesmas sildījās.

Martuževa uzskatīja Laimu Līvenu par savu gara radinieci un mantinieci. Simboliski, uzsverot paaudžu pēctecības nozīmi, kā tautas vērtību un gara spēka izdzīvošanas garantu, koncertprogramma šogad tika uzticēta jaunajai dziedātājai Aleksandrai Špicbergai. "Katras dziesmas stāsts veidots ar prieku un sirsnību. Vēlos, lai cilvēki dziesmu vārdos sadzird spēku un ticību, kā arī apjauš laimi par visu to, kas mums katram dots un lemts paveikt. Tas būs aicinājums dziedāt visiem kopā savā skaistajā latviešu valodā un atcerēties, ka it viss ir iespējams, ja vien mēs būsim vienoti," saka Aleksandra.