5. maijā Mazajā ģildē baroka orķestris Collegium Musicum Riga un baroka koris Collegium Choro Musici Riga diriģenta Māra Kupča vadībā piedāvāja Georga Frīdriha Hendeļa vēlīnās viencēliena oratorijas "Herkulesa izvēle" (The Choice of Hercules) atskaņojumu

Kad 1730. gados Hendelis Londonu iepazīstināja ar oratorijām angļu valodā, viņš neaprobežojās tikai ar sakrālajiem tematiem, bet aizrautīgi pētīja klasiķu mītus un leģendas, pievēršoties seno romiešu un grieķu literatūrai. Viens no tādiem piemēriem ir Hendeļa vēlīnā oratorija The Choice of Hercules, kurā stāstīts par jaunekļa Herkulesa izvēli starp prieka un tikuma ceļiem. Abus ceļus iemieso divas sievietes (Pleasure un Virtue), kuras valdzina Herkulesu un ar dažādiem argumentiem galīgi sajauc jaunekļa galvu, darot izvēli vēl sarežģītāku.
Darbs pirmatskaņojums 1751. gada Aleksandra svētkos.
Koncertuzveduma mūziķi: 

Biradžs Barkakati (kontrtenors, Biraj Barkakaty, ASV)
Ilze Grēvele-Skaraine (soprāns)
Elīna Avotiņa (mecosoprāns)
Ansis Bētiņš (tenors)
Baroka orķestris COLLEGIUM MUSICUM RIGA
Baroka koris COLLEGIUM CHORO MUSICI RIGA
Diriģents Māris Kupčs

Pirms oratorijas atskaņojuma - saruna ar diriģentu Māri Kupču.