Šoreiz pievēršamies Jāņa Ivanova daiļradei, un kopā ar studijas viešņu, diriģenti Airu Birziņu atkal dienasgaismā ceļam reiz populāro un pat uz Varšavas rudeni vesto "Poēmu" korim un kamerorķestrim, kā arī klausīsimies darbu sarakstā neatrasto Andanti kamerorķestrim.

1969. un 1976. gada ierakstos - Valsts akadēmiskais koris "Latvija", Latvijas filharmonijas kamerorķestris un diriģents Tovijs Lifšics.