Par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadskārtai, plašu atsaucību guvušais Latvijas Radio 3 “Klasika” cikls “Viens pats studijā” iziet ārpus Latvijas Radio 1. studijas sienām!

Latvijas Radio mikrofoni un videokameras izvietotas Rīgas Domā, kur cikla “Viens pats studijā” ietvaros muzicē ērģelniece, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļu klases vadītāja Vita Kalnciema. Programmā “Veltījums” iekļauti Alfrēda Kalniņa, Lūcijas Garūtas, Jāņa Norviļa, Jāņa Mediņa, Ādolfa Ābeles, Marģera Zariņa, Aivara Kalēja un Imanta Zemzara skaņdarbi.

Programmā:

Aivars Kalējs (1951) – Tokāta par Jāņa Mediņa kora dziesmu "Tev mūžam dzīvot, Latvija!" op.48 (1990)
Ādolfs Ābele (1889–1967) – "Atmiņu dārzs"
Lūcija Garūta (1902–1977) – Meditācija (1934)                                                           
Marģeris Zariņš (1910–1993) – Ugāles sarabanda (1979)                                      
Jānis Norvilis (1906–1994) – "Cēli kā dzimtenes dievnami" prof. Jāzepa Vītola piemiņai *
Imants Zemzaris (1951) – "Patiesība" (1977), Vitas Kalnciemas pārlikums ērģelēm
Jānis Mediņš (1890–1966) – Parafrāze par Alfrēda Kalniņa tēmu (1962)**     
Alfrēds Kalniņš (1879–1951) – Fūga un fināls no Variācijām par Jāņa Kalniņa tēmu "Lai līgo lepna dziesma, Tev, brīvā Latvija!" (1938)

Lai līgo lepna dziesma, tev, brīvā Latvija! Kā sauli uzlēcošu sirds tevi sveicina.
Tu – pērle, iznirusi no dzelmju pusnaktīm, Kā pērli tevi dārgu mēs sirdī glabāsim.
Tu – puķe, kurai plaucis simt gadiem lolots zieds, Kas tautas ilgām sildīts un tautas as'rām liets.
Tu – zvaigzne, kas pie debess sāk atspīdēt tik nu, Kaut seno zvaigžņu pulkā no vecākajām tu.
Mēs spodrināsim tevi par zvaigzni spožāku, Lai tautu dižā kronī  tu mirdzēt mirdzētu.
Lai līgo lepna dziesma, tev, brīvā Latvija! Audz liela, skaista, spoža kā saule lēcoša!

(Vilis Plūdonis)

________________________________

*
Cēli kā dzimtenes dievnami lai tev ir mērķi un darbi!
Cīnies vien taisni un atklāti, uzbrūk kaut pret’nieki skarbi!

(Jānis Ērmanis)

**
Jāņa Mediņa vienīgajā ērģeļdarbā  Parafrāze par Alfr. Kalniņa tēmu izmantota A.Kalniņa 1917. gadā komponētās jauktā kora dziesmas Latvju himna (V.Plūdoņa dzeja "Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē") tēma. Parafrāze sacerēta Stokholmā, pēc Andra Vītoliņa ierosmes.