Kopš senseniem laikiem cilvēka veidots dizains atspoguļo to, kā mainās pasaule, un jo sarežģītāka šī pasaule kļūst, jo abstraktāks kļūst arī dizaina process, ko pielietojam tās pārveidē un attīstīšanā. Mūsu ikdienā dizainēts ir praktiski viss - galda piederumi, mēbeles, telpas, arhitektūra, pilsētas, digitālās saskarnes un arī pakalpojumi, kurus izmantojam. Turklāt šodien mēs redzam daudzveidību ne tikai tajā, kas tiek dizainēts, bet arī kā tas tiek darīts. Dizainers var darboties patstāvīgi, dizainers var veidot dizaina studiju un darboties kopā ar līdzīgi domājošiem un dizainers var strādāt uzņēmumos un organizācijās, kuras vēsturiski neesam saistījuši ar dizainu vai dizainera klātbūtni. 

Šajā raidījumā - par dizainera darbu starpdisciplinārā komandā un dizaina domāšanu - instrumentu, kas palīdz rast vienprātību starp dažādu jomu pārstāvjiem par to, kas ir dizains un kāpēc tas ir jāpielieto.

Dizaina domāšana ir jēdziens, ko pēdējā laikā dzirdam bieži. Koncepcija kā tāda nebūt nav jauna un ir attīstījusies jau kopš sešdesmitajiem gadiem, tomēr par plaši zināmu terminu dizaina domāšana kļuva jaunās tūkstošgades sākumā, kad to aktīvi sāka popularizēt starptautiski atzīts dizaina konsultāciju uzņēmums "IDEO" un Stenforda universitāte, kas 2004. gadā atklāja Haso Platnera dizaina institūtu jeb d.shool. Tā bija pirmo studiju programmu, kas piedāvāja apgūt dizaina domāšanu. Metodoloģiju un pieeju, kas sevī ietver virkni ar metodēm un rīkiem, kurus izmanto dizaineri, un kurus savā ikdienas praksē var ieviest ikkatrs.

Raidījuma viesis - dizainers, pasniedzējs Stenfordas d.school vadītāju izglītības programmas treneris Bils Pačiko (Bill Pacheco).

Bils Pačiko: "Dizaina domāšana sevī ietver daudzas lietas, bet et primāri tā ir dizainera prakses un dizaina tehniku pielietošana citos, mazāk ierastos dzīves un jo sevišķi uzņēmējdarbības aspektos. Es pēdējā laikā esmu daudz par šo domājis -

pilnīgi viss ir dizainēts, bet atšķirība ir tā, ka ne vienmēr tas ir darīts iedziļinoties.

Pasaule ir pārpilna ar sliktām pieredzēm. Dizaina domāšana sniedz ikkatram iespēju izmantot dizaina pieeju ikdienas  procesos un norisēs."