Jaunais koronavīruss mudina radīt ātrus risinājumus. Kā dzīvē īstenojas hakatonā radītās idejas, lai risinātu Covid 19 radītās problēmas un situācijas?

Augstāko novērtējumu šajā ideju ģenerēšanā ieguva vairāki medicīnas nozarei būtiski risinājumi, bet šajā mums visiem nezināmajā situācijā ir arī piedāvājumi uzņēmēju atbalstam un tam, kā labāk koordinēt brīvprātīgo saziņu un darbu līdzcilvēku atbalstam. Par to - 30. marta raidījumā "Kāpēc dizains?"

Plašāk šeit!