Bērnus un jauniešus aicina izprast un apgūt dizainu. Kā?

Skolās līdzšinējo mācību priekšmetu “Mājturība un tehnoloģijas” pakāpeniski aizstās “Dizains un tehnoloģijas”. Kādas zināšanas bērni iepazīs, par to raidījumā “Kāpēc dizains ?” stāstīs Ance Kancere, Siguldas pilsētas vidusskolas programmēšanas skolotāja un IT izglītības fonda projektu vadītāja, kā arī paši skolēni.