"100% organiski arhitekti". Tā par sevi saka Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes šā gada 20 absolventi.

Savos diplomprojektos viņi risina pilsētvides jautājumus. Piemēram, kā ēkām un teritorijām, kas vairs netiek aktīvi izmantotas, piešķirt jaunu identitāti, mainot to pielietojumu un arī nozīmi sabiedrības apziņā? Tāpat viņi piedāvā jaunus risinājumus visdažādākajām būvēm ne tikai uz Zemes, bet arī uz Marsa... Februārī ikvienam bija iespēja novērtēt diplomandu domu mērogu.

Raidījumā "Kāpēc dizains?" - saruna ar Arhitektūras fakultātes dekānu, profesoru Uģi Bratuškinu, profesori Sandru Treiju, kā arī ar diviem no beidzējiem - Raivi Jāni Mucenieku un Lauru Karabulutu.

Rakstu lasiet šeit!