“Zālamana sakāmvārdi”

“Zālamana sakāmvārdi” Ulža Bērziņa tulkojumā ir sestā apgāda “Zinātne” sērijas “Literatūras pieminekļi” grāmata.  Šīs sērijas pastāvēšanas laikā izdoti: 1993. gadā Knuts Skujenieks ar nosaukumu “Dziesmu dziesma” bija iztulkojis “Salamana Augsto dziesmu”, Ulža Bērziņa tulkojumā 2000. gadā iznāca “Pulcētājs”, 2005. gadā "Slavinājumi” jeb Psalmu grāmata deva iespēju tās darbu tulkotājiem domāt ar vērienu, plānot un paļauties, ka tulkojumi, kas reizēm prasīja nepārskatāmi ilgu laiku, tiks izdoti. Ulža Bērziņa tulkojumā ar nosaukumu “Ījabs” iznāca Ījaba grāmata. Aptuveni 8. gs. p.m.ē. tapušo "Zālamana sakāmvārdu" tulkojuma no senebreju valodas autors ir izcilais tulkotājs Uldis Bērziņš. Grāmatas ilustrācijas ir radījusi Lilija Dinere, savukārt izvērstus komentārus, skaidrojot teksta rašanās kontekstuālos un vēsturiskos apstākļus, kā arī sniedzot ieskatu senu tekstu tulkošanas problemātikā, izstrādājis senebreju literatūras speciālists Ilmārs Zvirgzds. "Grāmatu stāstos" tad arī viņu uzklausām. 

“Sajūtu restaurācija. Dzejnieka Aleksandra Čaka un viņa ģimenes ikdiena”

Grāmata sniedz liecību par dzejnieka ģimeni, sadzīvi Rīgā 20. gadsimta pirmajā pusē, apģērbu modi cauri laikiem. Tajā vairākās krāsainās fotogrāfijās apskatāmi priekšmeti un sadzīves lietas, kas savulaik kalpojuši Aleksandram Čakam, viņa mammai un tētim, kā arī sievai Annai Ērikai Elizabetei Bērziņai. Grāmatas “Sajūtu restaurācija” tekstu autore ir Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja direktore Antra Medne, fotogrāfiju un grāmatas dizaina autore – māksliniece Katrīna Vasiļevska. Ar šo grāmatu tiek turpināta tradīcija par muzeja krājuma apzināšanu un sabiedrības iepazīstināšanu ar Latvijas literātu svarīgākajām un interesantākajām dzīves lappusēm. Raidījumā - saruna ar Antru Medni.