Vilis Seleckis "Disidents"

Grāmatas "Disidents" galvenais varonis Ints Cālītis, kurš nekad nav cīnījies tikai pret kaut ko – pret komunismu, čeku, partiju. Viņš cīnījās par – par Latvijas neatkarību, brīvību, tiesībām brīvi runāt un rakstīt, pieslieties kādai reliģijai un tā tālāk. Ints Cālītis, tāpat kā grāmatas autors, vēsturnieks, pedagogs, žurnālists un rakstnieks Vilis Seleckis, ir Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāts. Abi 1990. gada 4. maijā balsojuši par Latvijas neatkarību. Inta Cālīša cīņa par to sākusies daudz agrāk. Ne velti padomju režīms viņu trīsreiz sēdināja cietumā, pakļāva necilvēcīgiem apstākļiem, taču neuzveica. Liega Piešiņa tikās ar grāmatas autoru.

Andrievs Niedra "Mana bērnība un mani puikas gadi"

Andrievs Niedra (1871–1942) ir ievērojams latviešu rakstnieks, rakstījis arī dzeju, lugas, kritikas, mūža otrajā pusē pievērsies atmiņu vēstījumiem. Grāmatas, kurās atspoguļota viņa pretrunīgā un līdz galam neizvērtētā sabiedriskā darbība, pēdējos gadu desmitos izdotas atkārtoti. Lasītājiem mazāk zināms ir atmiņu apkopojums "Mana bērnība un mani puikas gadi", kas pirmo reizi turpinājumos publicēts laikrakstā "Latvis" 1926. un 1930. gadā, bet grāmatā izdots 1943. gadā Rīgā un 1977. gadā trimdas apgādā "Gauja". Par grāmatu stāsta "Jāņa Rozes apgāda". izpilddirektore Renāte Punka.