Antoloģija "Sirreālisms igauņu dzejā"

Guntara Godiņa sastādītā un atdzejotā antoloģija "Sirreālisms igauņu dzejā" veidojas no sešu dažādu paaudžu igauņu dzejnieku Ilmara Lābana, Artura Alliksāra, Andresa Ehina, Jāna Malina, Marko Kompusa un Kristjana Haljaka dzejoļiem, apjomīga Guntara Godiņa priekšvārda un igauņu dzejnieka un literatūrzinātnieka Haso Krulla esejas par Ilmara Lābana poētiku. Raidījumā par savu veikumu plašāk stāsta pats Guntars Godiņš.

Ģimenes apgāds "Sapņu spalva"

"Sapņu spalva" ir latviešu-franču ģimenes izveidota izdevniecība, kas radusies, īstenojot senlolotu sapni rakstīt, tulkot un ilustrēt tieši jaunākajai paaudzei veltītas grāmatas. Iepazīsim izglītojošu grāmatu, kas domāta bērniem un ģimenēm "Ceļojums Ukrainas vēsturē", kurā sniegts nozīmīgāko Ukrainas vēstures notikumu izklāsts mākslinieciskā izpildījumā. "Grāmatu stāstos" izvaicājam apgāda īpašnieci un grāmatu tulkotāju Leldi Braķi-Klaverī un apgāda līdzīpašnieku Nilu Klaverī.

Lia Guļevska. "Sirdspuksti"

Sarunājamies ar grāmatu autori un žurnālisti Liu Guļevsku. Jautājumi, kurus mums visiem uzdod Lia: "Vai mēs bieži ieklausāmies savos sirdspukstos? Un līdzcilvēku? Sirdij ir dažādas krāsas, īpašības, varēšana. Tā var būt karsta un aizrautīga, naid­pilna un salta, tā var mūs celt un gremdēt. Bet vai debesīs ceļ tikai sirdsprieks? ­Varbūt to spēj arī sirdsbēdas? Cik mēs par to visu zinām? Atbildi meklēju, ieklausoties manas sirds ļoti cienītu un mīlētu cilvēku sirdspukstos."