Silvija Grosa. "Dekors Rīgas jūgendstila perioda arhitektūrā"

Grāmata ir mākslas zinātnieces Silvija Grosas daudzu gadu darba rezultāts. Tajā meklētas atbildes uz jautājumiem par Rīgas jūgendstila arhitektūras vizuāli iespaidīgāko daļu – dekoratīvo noformējumu, kas līdzšinējās publikācijās par Rīgas jūgendstila perioda arhitektūru skatīts fragmnetāri. Par šo vērtīgo izdevumu "Grāmatu stāstos" savas domas atklāj Eduards Kļaviņš un Zane Ernštreite.

Dace Ļaviņa. "Baltars"

Porcelāna ražošanas un popularizēšanas sabiedrība “Baltars” (1924-1931) pie Latvijas mākslas debesīm parādījās negaidīti, kā žilbinoša komēta, kas pēc mērķtiecīga lidojuma sadeg izplatījumā, atmiņai atstājot aiz sevis mirdzošas trajektorijas ceļu. Vācot šos “zvaigžņu putekļus” – Sutas, Beļcovas un Vidberga mākslas porcelāna izstrādājumus un vēsturiskās liecības, ilgākā laika posmā ir izdevies izveidot pilnīgāku priekšstatu par darbnīcas radošo mantojumu. Daces Ļaviņas izdevums “Baltars” ir plašākais un apjomīgākais līdz šim porcelāna apgleznošanas darbnīcai veltītais pētījums. Tā nolūks ir sniegt pēc iespējas detalizētāku priekšstatu par to, cik no Latvijas kultūras kanonā iekļautajiem “Baltars” izstrādājumiem ir saglabājušies līdz mūsdienām. Par grāmatu stāsta gan tās autore Dace Ļaviņa, gan Irēna Bužinska.